Cty Kim Hoa Việt TNHH

Khu vực: 472 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ liên quan xây dựng

Địa chỉ : 603 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú,

Điện thoại : 39734979, 39734980 F

Người đại diện : Giám Đốc: Bà TrầnThịGở