Cty S.c Johnson & Son TNHH

Khu vực: 472 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ liên quan xây dựng

Địa chỉ : 40 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Q. 3,

Điện thoại : 39307301

Người đại diện : Tổng Giám Đốc: Ông Christopher S.Moeller