Cty Urc Việt Nam TNHH

Khu vực: 469 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ liên quan xây dựng

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 26 Đường 6, H. Thuận An,

Điện thoại : 3767010, 3767012, 37

Email : Đăng nhập để xem thông tin

Người đại diện : Tổng Giám Đốc: Ông Dela Rosa Tristan Bello