Công Ty Lương Thực Bến Tre

Khu vực: 253 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : , liên quan nông – lâm – ngư nghiệp

Địa chỉ : 26 Hùng Vương, phường 1, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại : (84) 75 3822174

Fax : (84) 75 3825980

Email : [email protected]

Người đại diện : Hà Kim Hoàng

Tags: