Công Ty Fujita Corporation

Khu vực: 411 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Địa chỉ : 65 Nguyễn Du, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp : 21/09/2010

Người đại diện : Null