Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Nam Hải

Khu vực: 507 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Vật liệu xây dựng

Địa chỉ : LÔ C4, ĐƯỜNG L2, KHU CÔ NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG-HOàN SƠN, XÃ HOàN SƠN, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH

Điện thoại : 0241.3734748

Fax : 0241.3734748

Email : [email protected]

Ngày cấp : 02/06/2011

Người đại diện : NguyễnDanh Hùng

Di động : 0962771236

Vốn điều lệ : 2000000000 VNĐ