Công Ty Cổ Phần Echo Vina

Khu vực: 236 ngày trước

ECHO VINA

Lĩnh vực kinh doanh : , đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

Địa chỉ : 90 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp : 15/12/2011

Ngày thành lập : 15/12/2011

Tên giám đốc : Nguyễn Thị Ngọc Hà

Tags: ,