Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Bliss Spa

Khu vực: 230 ngày trước

MEKONG BLISS SPA COMPANY LIMITED

Lĩnh vực kinh doanh : , ,

Địa chỉ : 112 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp : 22/02/2012

Ngày thành lập : 23/04/2012

Tên giám đốc : Phạm Thái Minh

Tags: , ,