Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phân Phối Gas Thành Tài

Khu vực: 232 ngày trước

THANH TAI GAS JSC

Lĩnh vực kinh doanh :

Địa chỉ : 143 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày cấp : 28/06/2012

Ngày thành lập : 30/06/2012

Tên giám đốc : Trương Hiếu

Tags: