Cty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Phát

Khu vực: 504 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh hàng gỗ XK và tiêu dùng nội địa.

Địa chỉ : Ngọc Thạnh, Phước An, Tuy Phước

Điện thoại : 056.733049

Fax : 056.834091

Email : [email protected]

Người đại diện : Trần Văn Ba

Tags: