Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hóa Đường Sắt

Khu vực: 500 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ vận tải, kho bãi

Địa chỉ : 130 đường Lê Duẩn – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (84) 4 3 9426 056

Fax : (84) 4 3 9426 055

Email : [email protected]

Website : http://www.vnrft.vn

Ngày cấp : 21/04/2004

Người đại diện : Trần Duy Luân

Giới thiệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hóa Đường Sắt Công tyVận tải hàng hóa Đường sắt là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán phụ thuộctrực thuộc Tổng công ty ĐSVN, được thành lập theo Quyết định số 02QĐ/ĐS-TCCB ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng quản trị Tổng công tyĐSVN.
Tên gọi đầy đủ của công ty: Công ty Vận tải hàng hóa Đường sắt.
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Railway Freight Transprortation.
Tên viết tắt là:VNRFT.
Trụ sở chính: 130 đường Lê Duẩn, thành phố Hà Nội.
Công tyVận tải hàng hóa đường sắt được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 03 xínghiệp Liên hợp vận tải đường sắt khu vực. Công ty có cơ quan quản lý,điều hành, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh và có trách nhiệmkế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý, lợi ích hợp pháp của xí nghiệp Liênhợp Vận tải đường sắt khu vực II. Tổng số là 24 đơn vị thành viên.
Công tyVận tải hàng hóa đường sắt có con dấu riêng; Điều lệ tổ chức và hoạtđộng; được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước và ngoài nước theoquy định của nhà nước, của Tổng công ty; trực tiếp thực hiện hoạt độngsản xuất kinh doanh; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhànước tại Công ty; vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác theo quy định củaTổng công ty.