Công Ty TNHH Cơ Khí Cao Xuân Dũng

Khu vực: 497 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Máy móc công nghiệp Sản xuất các loại máy cơ khí phục vụ công nông nghiệp, xây dựng và nuôi trồng thuỷ sản; SX xà gồ, các cấu kiện sắt thép, cán sắt định hình; thi công xây dựng, cơ khí ô tô,

Địa chỉ : Ngã Ba Kỳ Lý , xã Tam Đàn , H.Phú Ninh , T.Quảng Nam

Điện thoại : 0510.3847 298

Email : [email protected]

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CAO XUÂN DŨNG Sản xuất các loại máy cơ khí phục vụ công nông nghiệp, xây dựng và nuôi trồng thuỷ sản; SX xà gồ, các cấu kiện sắt thép, cán sắt định hình; thi công xây dựng, cơ khí ô tô,