Cty TNHH Tôm Giống Số 1

Khu vực: 248 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh :

Địa chỉ : ẤP DIÊM ĐIỀN, X.LONG ĐIỀN TÂY, H.ĐÔNG HẢI, BẠC LIÊU

Điện thoại : (0781)3840830

Tags: