Cty Cp Xd & Lắp Đặt Viễn Thông (Comatel) – Vpđd

Khu vực: 487 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ thông tin và truyền thông

Địa chỉ : 548 ĐƯỜNG 2 THÁNG 9, P.HÒA CƯỜNG NAM, Q.HẢI CHÂU, TP. Đà NẴNG

Điện thoại : (0511)3622790