Cty Fataco Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp & Dịch Vụ

Khu vực: 478 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ vận tải, kho bãi

Địa chỉ : 79 X. Mỹ Thạnh An,TX. Bến Tre,

Điện thoại : 3815079 Fax 3822440

Người đại diện : Giám Đốc: Bà NguyễnThịPhấn