Cty Astro Engineering Việt Nam TNHH

Khu vực: 474 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ liên quan xây dựng

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 1, H. Thuận An,

Điện thoại : 3756755, 3756754, 37

Email : Đăng nhập để xem thông tin

Người đại diện : Giám Đốc: Bà Tung Jo Chiao