Cua Hang Tien Loi Gia Dinh Viet Familymart

C

Việc Làm Nhân Viên Nhân Sự (Nữ)

Làm việc tại: Cong Ty TNHH Cua Hang Tien Loi Gia Dinh Viet Nam 621 ngày trước

Cần tuyển Nhân Viên Nhân Sự (Nữ) Làm việc tại Hồ Chí Minh Chức vụ: Nhân viên. Công việc chính làm Nhân sự. Hạn nộp hồ sơ: 25-09-2013


1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn.
2. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.
3. Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các phòng/bộ phận đúng quy định
C

Việc Làm Nhân Viên Nhân Sự

Làm việc tại: Cong Ty TNHH Cua Hang Tien Loi Gia Dinh Viet Nam 621 ngày trước

Cần tuyển Nhân Viên Nhân Sự Làm việc tại Hồ Chí Minh Chức vụ: Nhân viên. Công việc chính làm Nhân sự. Hạn nộp hồ sơ: 25-09-2013


1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn.
2. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.
3. Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các phòng/bộ phận đúng quy định