Familk Tuyen Dung

F

Việc làm Nhân viên nghe điện thoại, chăm sóc khách hàng

Làm việc tại: FAMILK 631 ngày trước

FAMILK Cần tuyển Nhân viên nghe điện thoại, chăm sóc khách hàng Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Hành chính-Văn phòng. Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2013


Ngày làm mới: 10/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nghe điện thoại, chăm sóc khách hàng
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Hành chính-Văn phòng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 3 - 5 triệu
Mô tả công việc: Hãy lấy tay che nét gạch () cuối cùng của chữ K trên logo, bạn sẽ hiểu Familk là gì
F

Việc làm Nhân viên giao sữa (bán thời gian)

Làm việc tại: FAMILK 639 ngày trước

FAMILK Cần tuyển Nhân viên giao sữa (bán thời gian) Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Lao động phổ thông. Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2013


Ngày làm mới: 26/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao sữa (bán thời gian)
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Lao động phổ thông
Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 1 - 3 triệu
Mô tả công việc: Hãy lấy tay che nét gạch () cuối cùng của chữ K trên logo, bạn sẽ hiểu Familk là gì
F

Việc làm Nhân viên giao sữa (toàn thời gian)

Làm việc tại: FAMILK 643 ngày trước

FAMILK Cần tuyển Nhân viên giao sữa (toàn thời gian) Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Ngành nghề khác. Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2013


Ngày làm mới: 28/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao sữa (toàn thời gian)
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Ngành nghề khác
Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 3 - 5 triệu
Mô tả công việc: Hãy lấy tay che nét gạch () cuối cùng của chữ K trên logo, bạn sẽ hiểu Familk là gì