Phieu_thong_tin_ung_vien Doc Familymart

C

Việc làm Nhân viên bán hàng Cửa hàng tiện lợi FamilyMart (toàn thời gian 8 tiếng)

Làm việc tại: Công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi Gia Đình Việt Nam 629 ngày trước

Công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi Gia Đình Việt Nam Cần tuyển Nhân viên bán hàng Cửa hàng tiện lợi FamilyMart (toàn thời gian 8 tiếng) Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Bán hàng. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 19/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng Cửa hàng tiện lợi FamilyMart (toàn thời gian 8 tiếng)
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Bán hàng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: + Chào khách, tính tiền cho khách
C

Việc làm Nhân viên bán hàng toàn thời gian – ca đêm(từ 22:00 đến 6:00)

Làm việc tại: Công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi Gia Đình Việt Nam 622 ngày trước

Công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi Gia Đình Việt Nam Cần tuyển Nhân viên bán hàng toàn thời gian – ca đêm(từ 22:00 đến 6:00) Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Bán hàng. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 05/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng toàn thời gian - ca đêm(từ 22:00 đến 6:00)
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Bán hàng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 3 - 5 triệu
Mô tả công việc: - Chào hỏi khách hàng, tính tiền, giới thiệu sản phẩm
C

Việc làm Nhân viên bán hàng cửa hàng tiện lợi (full-time 8 tiếng)

Làm việc tại: Công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi Gia Đình Việt Nam 622 ngày trước

Công ty TNHH Cửa hàng tiện lợi Gia Đình Việt Nam Cần tuyển Nhân viên bán hàng cửa hàng tiện lợi (full-time 8 tiếng) Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Bán hàng. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 04/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng cửa hàng tiện lợi (full-time 8 tiếng)
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Bán hàng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: + Chào khách, tính tiền cho khách