Sungwoo Vina Tuyen Dung

C

Việc làm Trưởng bộ phận (Part Leader)

Làm việc tại: Công ty TNHH Sungwoo Vina 626 ngày trước

Công ty TNHH Sungwoo Vina Cần tuyển Trưởng bộ phận (Part Leader) Làm việc tại Bắc Ninh Công việc chính làm Kỹ thuật. Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2013


Ngày làm mới: 03/09/2013
Vị trí tuyển dụng: Trưởng bộ phận (Part Leader)
Chức vụ: Trưởng/Phó phòng
Ngành nghề: Kỹ thuật
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Bắc Ninh
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: 1
C

Việc làm Nhân viên kỹ thuật

Làm việc tại: Công ty TNHH Sungwoo Vina 643 ngày trước

Công ty TNHH Sungwoo Vina Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật Làm việc tại Bắc Ninh Công việc chính làm Kỹ thuật. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2013


Ngày làm mới: 18/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Kỹ thuật
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Bắc Ninh
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: Sửa chữa, thay thế và khắc phục các sự cố khi máy móc thiết bị hỏng trong quá trình sản xuất
- Đo ST của từng công đoạn và đưa ra các phương án cải tiến
- Kết hợp cùng quản lý xưởng, bộ phận quản lý chất lượng, thay đổi các hướng dẫn tiến hành, checksheet hàng ngày ghi chép các thông tin dữ liệu liên quan
Mô tả chi tiết trong quá trình phỏng vấn
Số lượng cần tuyển: 8
Quyền lợi được hưởng: Theo quy định của pháp luật hiện hành
Thưởng doanh thu, thưởng cuối năm
Sinh nhật, cưới xin, hiếu, hỷ
C

Việc làm Nhân viên bảo hiểm

Làm việc tại: Công ty TNHH Sung Woo Vina 648 ngày trước

Công ty TNHH Sung Woo Vina Cần tuyển Nhân viên bảo hiểm Làm việc tại Bắc Giang Công việc chính làm Nhân sự. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 12/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo hiểm
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Nhân sự
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Bắc Giang
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: - Báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội hàng tháng
- Giải quyết chế độ: Ốm đau, thai sản
C

Việc làm Nhân viên kế hoạch sản xuất

Làm việc tại: Công ty TNHH Sungwoo Vina 661 ngày trước

Công ty TNHH Sungwoo Vina Cần tuyển Nhân viên kế hoạch sản xuất Làm việc tại Bắc Ninh Công việc chính làm Hoạch định-Dự án. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2013


Ngày làm mới: 20/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế hoạch sản xuất
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Hoạch định-Dự án
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Bắc Ninh
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch sản xuất hàng tuần cho bộ phần VCM
- Theo dõi kế hoạch và thực tế, tỷ lệ đạt
- Theo dõi S