Tim Viec Phu Bep Tai Tphcm

C

Việc làm Trưởng phòng quản lý chất lượng

Làm việc tại: Công ty TNHH TAKA Việt Nam 622 ngày trước

Công ty TNHH TAKA Việt Nam Cần tuyển Trưởng phòng quản lý chất lượng Làm việc tại Hà Nội Công việc chính làm Kỹ thuật. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2013


Ngày làm mới: 11/09/2013
Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng quản lý chất lượng
Chức vụ: Trưởng/Phó phòng
Ngành nghề: Kỹ thuật
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: Thiết lập, thực hiện & duy trì các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động tổ chức
- Xây dựng và hiệu chuẩn các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra theo đúng TCVN, ISO
- Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra mới
Xây dựng các hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, hiệu chuẩn thiết bị được cập nhật, sẵn sàng và tuân thủ TCVN, ISO
- Đảm bảo các dụng cụ, thiết bị liên quan của toàn nhà máy được hiệu chuẩn đúng kỳ hạn
- Lập kế hoạch hiệu chuẩn dụng cụ thiết bị liên quan của toàn nhà máy
C

Việc làm Nhân viên giao hàng (Lao động phổ thông)

Làm việc tại: Công ty cổ phần ARGO 636 ngày trước

Công ty cổ phần ARGO Cần tuyển Nhân viên giao hàng (Lao động phổ thông) Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Lao động phổ thông. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 26/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao hàng (Lao động phổ thông)
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Lao động phổ thông
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: - Đi giao hàng cho khách hàng
- Công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong phỏng vấn
C

Việc làm Sales Director

Làm việc tại: Công ty TNHH SX – TM Inox Đoàn 639 ngày trước

Công ty TNHH SX – TM Inox Đoàn Cần tuyển Sales Director Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Quản trị kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 25/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Sales Director
Chức vụ: Quản trị cấp cao
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: - Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm cao nhất về doanh số, kết quả kinh doanh của cả phòng;
- Củng cố hệ thống phân phối, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;
- Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức, chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng kinh doanh;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, quý, tháng và kế hoạch đột xuất theo mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trình lãnh đạo Công ty phê duyệt;
- Chủ trì xây dựng các phương án kinh doanh, tham mưu về giá cả, biến động thị trường;
- Đào tạo, huấn luyện và xây dựng Nhóm kinh doanh;
- Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong việc bán hàng và kinh doanh thương mại
- Báo cáo và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành;
- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
C

Việc làm Nhân viên giao nhận hàng

Làm việc tại: Công ty cổ phần ARGO 640 ngày trước

Công ty cổ phần ARGO Cần tuyển Nhân viên giao nhận hàng Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Vận tải – Lái xe. Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2013


Ngày làm mới: 23/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao nhận hàng
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Vận tải - Lái xe
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: - Đi giao hàng cho khách hàng
- Công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong phỏng vấn
C

Việc làm Technician/ Kỹ thuật viên

Làm việc tại: Công ty TNHH SX – TM Inox Đoàn 644 ngày trước

Công ty TNHH SX – TM Inox Đoàn Cần tuyển Technician/ Kỹ thuật viên Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Công nghệ cao. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 20/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Technician/ Kỹ thuật viên
Chức vụ: Chuyên viên
Ngành nghề: Công nghệ cao
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

* Job Title/ Tựa đề công việc: Technician/ Kỹ thuật viên

* Report to/ Báo cáo đến: Production supervisor/ Tổ trưởng

* Department/ Bộ phận: Production Department/ Bộ phận sản xuất

* Summary of Job Description/ Tóm tắt mô tả công việc:

- Techinical production control daily
Kiểm soát kỹ thuật sản xuất hàng ngày

* Major Duties / Trách nhiệm chính:

1- Support production supervisor about workforces management in own section
Hỗ trợ tổ trưởng về việc quản lý nhân lực trong công đoạn sản xuất của mình

2- Support production supervisor about production organization management: assign operator, receiving material, product transfer, tool/jig & equipment support,…
Hỗ trợ tổ trưởng về việc quản lý việc tổ chức sản xuất: giao việc cho công nhân, nhận vật tư, giao sản phẩm, dụng cụ/ đồ gá & thiết bị hỗ trợ, …

3- Support operator to set up the machine
Hỗ trợ công nhân khởi động máy

4- Control of productivity daily base on the production plan to make sure shipment on time
Kiểm soát năng suất hàng ngày theo kế hoạch sản xuất để đảm bảo xuất hàng đúng hẹn

5- Train new employee and technical support in production line for new product
Đào tạo công nhân mới và hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất cho sản phẩm mới

6- Review defect product and support operator to rework or to repair defect product
Xem xét sản phẩm lỗi và hỗ trợ công nhân gia công lại hay sữa sản phẩm lỗi

7- To investigate cause, make corrective & preventive actions for nonconforming product
C

Việc làm Nhân viên kinh doanh

Làm việc tại: Công ty cổ phần ARGO 657 ngày trước

Công ty cổ phần ARGO Cần tuyển Nhân viên kinh doanh Làm việc tại TP. HCM,Đà Nẵng,Bà Rịa – Vũng Tàu,Đắc Lắc,Gia Lai,Khánh Hòa Công việc chính làm Nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 06/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM,Đà Nẵng,Bà Rịa - Vũng Tàu,Đắc Lắc,Gia Lai,Khánh Hòa
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: A
C

Việc làm Nhân viên kinh doanh bao bì

Làm việc tại: Công ty TNHH Vật Liệu Bao Bì Hoà Trung 661 ngày trước

Công ty TNHH Vật Liệu Bao Bì Hoà Trung Cần tuyển Nhân viên kinh doanh bao bì Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2013


Ngày làm mới: 02/08/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh bao bì
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 3 - 5 triệu
Mô tả công việc: + Phụ trách kinh doanh các sản phẩm về bao bì
+ Tìm kiếm khách hàng mới, theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ
+ Ưu tiên có kinh nghiệm sửa máy cán màng
Số lượng cần tuyển: 2
Quyền lợi được hưởng: - Lương thử việc cơ bản: 4
C

Việc làm Nhân viên bếp múc phở

Làm việc tại: Công ty CP SX TMDV phở Hai Mươi Bốn (PHỞ 24) 662 ngày trước

Công ty CP SX TMDV phở Hai Mươi Bốn (PHỞ 24) Cần tuyển Nhân viên bếp múc phở Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Ngành nghề khác. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2013


Ngày làm mới: 30/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bếp múc phở
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Ngành nghề khác
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: - Làm việc tại các nhà hàng Phở 24 tại TPHCM như Q1, Q
C

Việc làm Nhân viên kinh doanh

Làm việc tại: Công ty TNHH Vật Liệu Bao Bì Hoà Trung 665 ngày trước

Công ty TNHH Vật Liệu Bao Bì Hoà Trung Cần tuyển Nhân viên kinh doanh Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2013


Ngày làm mới: 29/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 5 - 7 triệu
Mô tả công việc: -Nội thất: + Phụ trách kinh doanh các sản phẩm nội thất nhà ở, công trình
+ Tìm kiếm khách hàng dự án mới, theo dõi và chăm sóc các khách hàng cũ
-Bao bì:+ Phụ trách kinh doanh các sản phẩm về bao bì
+ Tìm kiếm khách hàng mới, theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ
Số lượng cần tuyển: 4
Quyền lợi được hưởng: - Lương thử việc cơ bản: 4
C

Việc làm Nhân viên kinh doanh

Làm việc tại: Công ty TNHH TAKA Việt Nam 667 ngày trước

Công ty TNHH TAKA Việt Nam Cần tuyển Nhân viên kinh doanh Làm việc tại Hà Nội,Phú Thọ,Thái Nguyên Công việc chính làm Nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2013


Ngày làm mới: 24/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Hà Nội,Phú Thọ,Thái Nguyên
Mức lương: 10 – 15 triệu
Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường mới
C

Tuyển dụng Phụ bếp nhà hàng

Làm việc tại: Công ty CP SX TMDV phở Hai Mươi Bốn (PHỞ 24) 668 ngày trước

Công ty CP SX TMDV phở Hai Mươi Bốn (PHỞ 24) Cần tuyển Phụ bếp nhà hàng Làm việc tại TP. HCM Công việc chính làm Sinh viên làm thêm. Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2013


Ngày làm mới: 26/07/2013
Vị trí tuyển dụng: Phụ bếp nhà hàng
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Sinh viên làm thêm
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: TP. HCM
Mức lương: 1 - 3 triệu
Mô tả công việc: Hỗ trợ NV Bếp chính trong việc ra thức ăn